Најсовремени амфитеатри, предавални, лаборатории, во кои има најсовремена опрема и технологија, како и сè што им е потребно на идните студенти за успешна реализација на студиите по информатика се само мал дел од она што го прави Факултетот за информатика совршен избор за идните професионални информатичари.

Декан
Проф. д-р Сашо Коцески
E-mail: saso.koceski[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 100

Продекан
Проф. д-р Лимонка Коцева Лазарова
E-mail: limonka.lazarova[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 114

Продекан за наука
Проф. д-р Александра Милева
E-mail: aleksandra.mileva[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 106

Секретар
Никица Георгиева
E-mail: nikica.georgieva[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 042

Технички секретар
Габриела Богатинова
E-mail: gabriela.bogatinova[at]ugd.edu.mk
gabriela.suteva[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 100


Студентски прашања


Референт за студентска архива на прв циклус
Валентина Давчева
E-mail: valentina.davceva[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 064

Референт за студентска архива на втор циклус
Катерина Хаџи – Василева
E-mail: katerina.hadzivasileva[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 076

Референт за студентска архива на трет циклус
Слаџана Mитровска
E-mail: sladzana.mitrovska[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 032