На ден 17.11.2017 година (петок) со почеток во 9 часот во Амфитеатар 2, д-р Стојан Коцев, директор на Телеком Штип, ќе има покането предавање на тема "Конфигурација на FTTx мрежа" со практична демонстрација за работа со оптички кабли.