Факултет за информатика - Прв циклус на студии
За повеќе информации обратете се кај референтите од студентската служба:

Контакт:


Референт: Валентина Давчева
E-mail: valentina.davceva[at]ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 064